Excel w praktyce: model finansowy

Podczas kursu wyjaśnione zostaną pojęcia biznes plan i model finansowy. Będzie można się dowiedzieć do czego służą przedsiębiorcy i jakie zachodzą relacje między tymi narzędziami.

Pokazana zostanie rola modelu finansowego w biznes planie oraz w relacjach inwestorskich.

Prowadzący podzieli się doświadczeniami ze współpracy z inwestorami i bankami i pokaże jak przedstawić projekt, aby został on właściwie zrozumiany i oceniony.

Model finansowy zostanie szczegółowo opisany z podziałem na elementy. Wytłumaczone zostaną takie pojęcia jak:

  • umieszczenie planu marketingowego w biznes planie,
  • OPEX, CAPEX 
  • analiza wskaźnikowa

Kursanci zapoznają się z prawdziwym przykładem pomysłu na start upu, do którego przygotowano biznes plan i dowiedzą się jak wyglądają negocjacje, gdy przedstawia się go inwestorom.

Dowiedzą się również jak dobrze skomponowany dashboard pozwala w przejrzysty sposób przedstawić najważniejsze wskaźniki finansowe i ułatwia zrozumienie biznesu.

Dostajesz:

  • praktyczną wiedzę na temat modelu finansowego opracowanego na potrzeby przygotowania biznes planu
  • poznasz podstawowe elementy biznes planu i modelu finansowego,
  • zapoznajesz się z oczekiwaniami inwestorów oraz banków,

Celem tego kursu:

jest zapoznanie kursanta z funkcją biznes planu i modelu finansowego, przedstawienie mu ich struktury, pokazanie w jaki sposób są one pomocne w kontaktach z bankiem czy inwestorem oraz podzielenie się swoim doświadczeniem z realizacji prawdziwego biznes planu skierowanego do inwestorów.

Informacje o kursie

Kurs Instructor

origamii origamii Autor

Dostęp

Za darmo